בדיקת זכאות להחזר מס

בדיקת זכאות להחזר מס – האם תשלומי המשכנתא מוכרים למס הכנסה?

לא. הלוואי…
אבל כל אדם שלוקח משכנתא מחויב לעשות ביטוח חיים על סכום המשכנתא ( כך, במקרה של מוות אחד הלווים חברת הביטוח משלמת את המשכנתא).
ביטוח החיים מוכר לצורך מס כך ש 25% מתשלומי ביטוח החיים מוחזרים לכם.
לדוגמא: אדם שמשלם ביטוח חיים ( הוא ואשתו) 100 שקלים בחודש , הרי שבשנה שילם 1,200 שקלים ובשש שנים האחרונות סה"כ שולם 7,200 שקלים לביטוח חיים.
מהסכום הנ"ל ניתן להחזיר עד 1,800 שקלים ( צמודים ובתוספת ריבית).

עבדתי חלק מהשנה האם כדאי לעשות בדיקת זכאות להחזר מס? ולמה?

בראש ובראשונה תנאי מחייב להחזר ממס הכנסה הוא ששילמתם מס הכנסה.
אדם שעבד חלק מהשנה אך לא שילם מס הכנסה, לא יהיה זכאי להחזר מס ואין צורך שיעשה בדיקת זכאות להחזר מס מהסיבה הפשוטה שלא שילם מס.
אדם שעבד רק חלק מהשנה ושילם מס יהיה ככל הנראה זכאי להחזר ממס הכנסה.
הסיבה להחזר היא שניכוי מס נכנסה משכיר מבוצע על בסיס חודשי אך חישוב המס הוא שנתי.
אני מניח שהמשפט הנ"ל קצת מורכב אז אסביר.
חיוב מס הכנסה הוא על בסיס הכנסה שנתית.
לדוגמא: על הכנסה שנתית בסך 120,000 נצטרך לשלם 12,000 שקלים (זו רק דוגמא המספרים לא נכונים).
הכנסה שנתית של 120,000 היא הכנסה חודשית של 10,000 שקלים.
שכיר שמקבל 10,000 בחודש מנוכה משכרו 1,000 שקלים מס הכנסה.
עכשיו נניח שאותו שכיר עבד מינואר עוד אוגוסט.
סה"כ שכרו היה 80,000 שקלים ונוכה משכרו 8,000 שקלים.
אבל, על הכנסה שנתית של 80,000 שקלים צריך לשלם רק 2,000 שקלים מס הכנסה.
במקרה כזה מגיע החזרים מס הכנסה בסך 6,000 שקלים (8,000 ששולמו פחות 2,000 חיוב).

מה הקשר בן ילד נכה להחזר מס הכנסה

חישוב מס הכנסה מחושב על סה"כ ההכנסה.
לדוגמא אדם שמרויח 120,000 בשנה מחוייב 12,000 מס הכנסה.
מסך החיוב מורידים את ערך נקודות הזיכוי – קצת מסובך, אך אנסה להסביר.
ערך נקודת זיכוי כ 2,500 שקלים בשנה.
נקודות הזיכוי הם כלי להקל על אוכלוסיות מסויימות.
לדוגמא : חייל משוחרר זכאי ל 2 נקודות זיכוי במשך 3 שנים.
גרוש משלם מזונות זכאי לנקודת זיכוי כל עוד משלם מזונות לילדיו הקטינים.
מדינת ישראל החליטה להעניק הטבה במס גם להורים לילדים נכים גובה ההטבה הוא 2 נקודות זיכוי דהיינו הטבה של כ 5,000 שקלים בשנה.
הורה לילד נכה ששילם מס ולא דרש את נקודות הזיכוי הנ"ל זכאי להחזר של כ 30,000 שקלים.

שכיר יקר,
במידה ושילמת מס הכנסה בין השנים 2015-2020, כדאי לך לבדוק את זכאותך להחזר!

הזכאות להחזר מס דורשת בדיקה מעמיקה ומקצועית.
אך כדי לדעת אם יש סבירות גבוהה להחזר מס נסתפק בשאלות הבאות.

  סמן תשובה לשאלה

  כן

  לא

  האם אתה משלם משכנתא?

  כן

  לא

  האם היתה תקופה שלא עבדת בשנים האחרונות?

  כן

  לא

  האם יש לך ילד/ה עם בעית קשב וריכוז שעבר ועדת השמה?

  כן

  לא

  האם יש לך ילד/ה (גם מעל גיל 18) המקבל קצבת נכות מביטוח לאומי?

  כן

  לא

  האם שילמת מזונות?

  כן

  לא

  האם היתה לך פעילות בבורסה?

  כן

  לא

  האם שילמת מס על משיכת פנסיה?

  כן

  לא

  האם שילמת מס שבח?

  כן

  לא

  בדיקת זכאות להחזר מס – האם תשלומי המשכנתא מוכרים למס הכנסה?

  לא. הלוואי…
  אבל כל אדם שלוקח משכנתא מחויב לעשות ביטוח חיים על סכום המשכנתא ( כך, במקרה של מוות אחד הלווים חברת הביטוח משלמת את המשכנתא).
  ביטוח החיים מוכר לצורך מס כך ש 25% מתשלומי ביטוח החיים מוחזרים לכם.
  לדוגמא: אדם שמשלם ביטוח חיים ( הוא ואשתו) 100 שקלים בחודש , הרי שבשנה שילם 1,200 שקלים ובשש שנים האחרונות סה"כ שולם 7,200 שקלים לביטוח חיים.
  מהסכום הנ"ל ניתן להחזיר עד 1,800 שקלים ( צמודים ובתוספת ריבית).

  עבדתי חלק מהשנה האם כדאי לעשות בדיקת זכאות להחזר מס? ולמה?

  בראש ובראשונה תנאי מחייב להחזר ממס הכנסה הוא ששילמתם מס הכנסה.
  אדם שעבד חלק מהשנה אך לא שילם מס הכנסה, לא יהיה זכאי להחזר מס ואין צורך שיעשה בדיקת זכאות להחזר מס מהסיבה הפשוטה שלא שילם מס.
  אדם שעבד רק חלק מהשנה ושילם מס יהיה ככל הנראה זכאי להחזר ממס הכנסה.
  הסיבה להחזר היא שניכוי מס נכנסה משכיר מבוצע על בסיס חודשי אך חישוב המס הוא שנתי.
  אני מניח שהמשפט הנ"ל קצת מורכב אז אסביר.
  חיוב מס הכנסה הוא על בסיס הכנסה שנתית.
  לדוגמא: על הכנסה שנתית בסך 120,000 נצטרך לשלם 12,000 שקלים (זו רק דוגמא המספרים לא נכונים).
  הכנסה שנתית של 120,000 היא הכנסה חודשית של 10,000 שקלים.
  שכיר שמקבל 10,000 בחודש מנוכה משכרו 1,000 שקלים מס הכנסה.
  עכשיו נניח שאותו שכיר עבד מינואר עוד אוגוסט.
  סה"כ שכרו היה 80,000 שקלים ונוכה משכרו 8,000 שקלים.
  אבל, על הכנסה שנתית של 80,000 שקלים צריך לשלם רק 2,000 שקלים מס הכנסה.
  במקרה כזה מגיע החזרים מס הכנסה בסך 6,000 שקלים (8,000 ששולמו פחות 2,000 חיוב).

  מה הקשר בן ילד נכה להחזר מס הכנסה

  חישוב מס הכנסה מחושב על סה"כ ההכנסה.
  לדוגמא אדם שמרויח 120,000 בשנה מחוייב 12,000 מס הכנסה.
  מסך החיוב מורידים את ערך נקודות הזיכוי – קצת מסובך, אך אנסה להסביר.
  ערך נקודת זיכוי כ 2,500 שקלים בשנה.
  נקודות הזיכוי הם כלי להקל על אוכלוסיות מסויימות.
  לדוגמא : חייל משוחרר זכאי ל 2 נקודות זיכוי במשך 3 שנים.
  גרוש משלם מזונות זכאי לנקודת זיכוי כל עוד משלם מזונות לילדיו הקטינים.
  מדינת ישראל החליטה להעניק הטבה במס גם להורים לילדים נכים גובה ההטבה הוא 2 נקודות זיכוי דהיינו הטבה של כ 5,000 שקלים בשנה.
  הורה לילד נכה ששילם מס ולא דרש את נקודות הזיכוי הנ"ל זכאי להחזר של כ 30,000 שקלים.